Pages

onsdag 12. mai 2010

Eksamensløsninger

I dag har elever på videregående fått vite hvilke fag de er trukket ut i til skriftlig eksamen. I den forbindelse tenkte jeg at noen kunne ha glede av noen av mine løsningsforslag på eksamenssett/eksempelsett i enkelte fag.

S1

R1

R2

Tips: Trykk Ctrl+L for å vise i fullskjerm (og Esc for å gå ut av fullskjermvisning).

tirsdag 4. mai 2010

Elevens (digitale) kompetanse

23. april var jeg i Sogndal på Lærarstemnet. Dette er en konferanse som samler lærere fra grunnskolen og videregående skole i Sogn og Fjordane. Årets tema var vurdering. Professor Thomas Nordahl holdt et særdees godt åpningsforedrag. Han snakket om læring i fellesskapet versus individualisering. Dette er et meget interessant tema. For tiden er det alt for stort fokus på individualisering i forhold til den læring som skjer i et klassefellesskap. Nordahl har selv gjort en del forskning knyttet til dette temaet, men nevnte også andre forskningsresultater som PISA+. Nordahl anbefalte boken Visble learning av John Hatti.

Temaet tilpasset opplæring og individualisering er noe jeg også har skrevet litt om (i Tangenten 2/2008). Artikkelen kan du lese selv:
Tilpasset opplæring i matematikk

På Lærerstemnet holdt jeg en parallellsesjon hvor jeg snakket om elevenes (digitale) kompetanse og hvordan denne kan vurderes. Her er presentasjonen jeg brukte: