Pages

lørdag 15. desember 2007

Jing

Her om dagen fant jeg et nyttig program til å ta opp fra skjermen. Programmet heter Jing. Med dette kan du lage flash-filmer med ypperlig kvalitet og liten filstørrelse.

Her er et eksempel:

torsdag 6. desember 2007

«I'm bad»

Her er en morsom snutt på youtube. Det er samplet fra en kristen forfatter/pastor som heter John Piper. Jeg har lest en del bøker av Piper og har hatt stor glede av det han skriver.

søndag 25. november 2007

Maxima og emacs

Et supert program til å gjøre beregninger av ulike slag er Maxima. Dette er et fritt program som kan lastes ned fra http://maxima.sourceforge.net/. Dette er et Computer Algebra Software. Det betyr at det løser oppgaver ved symbolmanipulering. Skal du for eksempel finne integralet til funksjonen f(x) = cos(x)*e^x er det bare å skrive inn:Dette er flott, men kanskje det aller flotteste er at du kan bruke emacs til å redigere filene og kjøre dem i Maxima. For å få dette til må du gjøre to ting (foruten å installere Maxima og emacs). For det første, så må du legge til følgende linjer i .emacs-fila de:


(setq load-path (cons "c:/Program Files/Maxima-5.13.0/share/maxima/5.13.0/emacs/" load-path))

(autoload 'maxima-mode "maxima" "Maxima mode" t)

(autoload 'maxima "maxima" "Maxima interaction" t)

(autoload 'emaxima-mode "emaxima" "EMaxima" t)

(setq auto-mode-alist (cons '("\\.mac" . maxima-mode) auto-mode-alist))

(add-hook 'emaxima-mode-hook 'emaxima-mark-file-as-emaxima)


Nå det er gjort, må du også passe på at Maxima ligger i path-en din. Under egenskaper i «Min datamaskin» og miljøvarianble (avanserte systeminnstillinger) lager du en variabel som du kaller Path. I denne legger du til verdien C:\Programfiler\Maxima-5.13.0\bin.

Slik ser det ut i emacs:


torsdag 22. november 2007

Digitale verktøy i undervisningen

Det finnes mange gode frie og gratis programmer til bruk i skolen. Her har jeg samlet lenker til noen av disse:

Matematikk
 • GeoGebra, Lastes ned fra http://www.geogebra.org
  GeoGebra er et Dynamisk geometriprogram og grafplotter og mye mer. Et av de beste programmene for matematikkundervisning vi har i dag
 • GEONExT. Dette er også et Dynamisk geometriprogram. Du finner det på http://geonext.uni-bayreuth.de/
 • OpenOffice. Her har du Calc som er et utmerket regneark. OpenOffice finner du på følgende url: http://no.openoffice.org/
 • Maxima. Dette er et Computer Algebra Software (CAS). Med dette kan du løse likninger, integrere, finne grenser, summer, etc. Et supert program! http://maxima.sourceforge.net/
Andre nyttige program
 • Gimp. Dette er et godt alternativ til det vanvittig dyre Photoshop. Du finner en versjon for Windows på: http://gimp-win.sourceforge.net/
 • Audacity. Dette er programmet du trenger for å redigere lyd. Du finner det på nettsiden: http://audacity.sourceforge.net
 • Inkscape. Dette er programmet du trenger for å lage tegninger/illustrasjoner med vektorgrafikk. http://www.inkscape.org.
 • Camstudio for å ta opp på film det du gjør på skjermen din. http://camstudio.org/
 • LaTeX. Dette er det beste programmet til formatering av tekst med høy typografisk kvalitet. For Windows anbefales MiKTeX dersom du ønsker å bruke LaTeX.

NITS-konferanse

Onsdag 21. november var jeg på Bryne og holdt et innlegg på NITS-konferansen. Temaet for konferansen var «Læring, gratis programmer og nettressurser.» En bra konferanse med et bredt spekter av foredrag og parallellseksjoner. Jeg snakket om digitale verktøy og matematisk kompetanse. Dersom de digitale verktøyene kan utføre en del rutineoppgaver, hva er da målet med undervisningen vår? Hva er det vi vil at elevene skal lære når de digitale verktøyene kan utføre operasjoner som vi før har sett på som viktige?Presentasjonen min skal bli lagt ut på www.nits.no.

fredag 9. november 2007

Konferanse om tilpasset opplæring

På torsdag var jeg i Bergen på konferanse om tilpasset opplæring. Det var Nettverk for tilpasset opplæring som arrangerte konferansen og jeg holdt et innlegg om TPO og matematikk. Jeg likte veldig godt Peder Haugs foredrag. Han snakket om TPO i vid og smal betydning.

Nettside til Nettverket: http://prosjekt.hihm.no/nettopp/

På konferansen ble den nye artikkelsamlingen presentert.

Her er presentasjonen min.

fredag 2. november 2007

Gmail i Thunderbird

Jeg har i en del år brukt Thunderbird som epostklient. I tillegg har jeg Gmail-konto. Eposten fra Gmail kan poppes ned til Thunderbird ved å aktivere pop-mail under Instillinger i Gmail. Følg anvisnigene for porter og likningende som du får av Gmail!

En annen ting. Du får da tilgang til smtp.gmail.com. Dette gjør at du får sendt epost uansett hvilket nettverk du er koblet opp med.

Den utrolog irriterende Caps Locken

Endelig har jeg funnet et lite program som gjør at Caps Lock blir satt til Ctrl tast.
Programmet heter waNOCAPS. Last ned programmet her.