Pages

lørdag 23. oktober 2010

Hvor mye skal vi kreve av Fysikk 1- elever

Har nettopp hatt en prøve med mine Fysikk1-elever der en av oppgavene var som følger:

Ei kule henger i ein tynn snor i taket på ei stilleståande jernbanevogn.
Kva skjer med kula når toget setter seg i rørsle, og kvifor?

Nå sitter jeg og vurderer elevenes besvarelser og er litt usikker på hvor mye jeg kan forvente av dem. Her er hva en elev skriver:

Kula vil henge skrått bakover. Dette skjer fordi kula har treigleik.

Dette er jo i og for seg rett, men kan vi kreve en mer presis forklaring av elevene. Her er en annen variant:

image

Her blir Newtons 2. lov brukt. Hva sier du som leser denne bloggen?

8 kommentarer:

 1. Svar to viser jo helt klart mest fysikkforståelse. På den annen side kan det jo tenkes at eleven som gav det første svaret også ha tenkt at dette var nok for å besvare oppgaven. Når du stiller spørsmålet om hva vi kan kreve av en elev så avhenger vel det av hva man har sagt at det forventes for å oppnå full score. Slikt sett kan det være lurt å gjøre elevene klar over dette på forhånd.

  SvarSlett
 2. Enig med det du skriver fuzzbin, men det store spørsmålet er: hvor mye er rimelig å faktisk kreve av en elev i Fysikk 1?

  Jeg har selvsagt snakket med elevene mine om at det kreves et høyere presisjonsnivå for å få en femmer og sekser enn en firer, men hvor mye kan vi altså kreve? Jeg tenker selv at en elev som skal ha karakteren 6 må kunne argumentere ut fra Newtons 2 lov med krefter her, og ikke bare nevne treghet generelt. Men jeg er litt usikker på om jeg er litt for krevende...

  SvarSlett
 3. Jeg syntes ikke det er urimelig at man kan kreve dette av fysikk1-elev. Det som ofte kan være en utfordring er å formulere spørsmålet på en slik måte at eleven får vist hva h*n kan. Ville elevene besvart spørsmålet annerledes hvis spørsmålet hadde vært formulert på en annen måte?

  SvarSlett
 4. Usikker på hvordan du har vektlagt slik bevegelse, og er bare vant med Ergo. Begrepet "treghet" er ikke tema der, og jeg forbinder det vel mest med en Donaldtegneserie.

  Jeg føler at det er en nokså vanskelig oppgave om de skal finne ut at kulen kommer i en pendelbevegelse når det oppnår konstant fart. Spesielt når oppgaven bare spør om øyeblikket når toget kommer i bevegelse.

  At de bør argumentere med Newtons lover er vel gitt i læreplanen: "identifisere kontaktkrefter og gravitasjonskrefter som virker på legemer, tegne kraftvektorer og bruke Newtons tre lover"

  Noe sånt som svaret fra det første eksempelet og figuren fra det andre?

  SvarSlett
 5. Litt sent svar, dessverre, men problemstillingen er jo evig relevant. Selv ville jeg nok ha krevd en drøfting her av Newtons lover, men for å kunne trekke eleven i denne oppgaven for ikke å nevne Newton, synes jeg du burde krevd eksplisitt at eleven nevnte Newton.

  SvarSlett
 6. Fine oppgaver!
  Som Fuzzbin sier så viser besvarelse nr 2 langt mer fysikk forståelse enn nr 1. Dekomponering av krefter hører derimot i under FYSIKK 2 kurs, ikke i fysikk nr 1. Tror du hadde en svært oppegående elever. Sett fra fysikk 1 øyne så burde svaret nr 1 også være fullgod, men ikke fult score siden oppgaven er noe misvisende (ikke pensum!)

  SvarSlett
 7. Fine oppgaver!
  Som Fuzzbin sier så viser besvarelse nr 2 langt mer fysikk forståelse enn nr 1. Dekomponering av krefter hører derimot i under FYSIKK 2 kurs, ikke i fysikk nr 1. Tror du hadde en svært oppegående elever. Sett fra fysikk 1 øyne så burde svaret nr 1 også være fullgod, men ikke fult score siden oppgaven er noe misvisende (ikke pensum!)

  SvarSlett
 8. Gjelder ikke også newtons 3.lov her? Hver kraft har en motkraft som er motsatt rettet. Når toget akselerer fremover, vil kula få en motsatt rettet kraft, altså bakover. Eller er jeg helt på jordet?

  SvarSlett

Kommentarer