Pages

mandag 13. januar 2014

Tilpasse tastaturet på en Mac

Jeg bruker LaTeX ganske mye i min jobb som lærer. Det siste året har jeg brukt Mac, og er stort sett fornøyd med det. Men det er en ting som har vært frustrerende: backslash ligger litt for gjemt bak en tungvindt taste-kombinasjon, nemling Alt+Shift+7. Når du bruker  backslash så ofte som jeg gjør, er det litt slitsomt. Men dette er et løsbart problem!

Programmet KeyRemap4macbook kan du tilpasse tastaturet slik du ønsker det. Jeg har byttet ut knappen med med venstre- og høyreaksent til backslash.


Dette passer bra, siden det er der backslash ligger på et windows-tastatur! Hvordan har jeg så fått dette til? I KeyRemap4MacBook finnes ikke denne tilpasningen som standard. Jeg måtte derfor programmere det inn i en xml-fil. Slik gjør du dette:


(0) Installer KeyRemap4MacBook og åpne programmet.

(1) I fliken Misc & Uninstall klikker du på Open private.xml.(2)  Legg til følgende i denne fila:

<?xml version="1.0"?>
<root>
<item>
    <name>For å få \ </name>
    <identifier>private.swap_backslah</identifier>
    <autogen>__KeyToKey__
KeyCode::EQUAL,
KeyCode::KEY_7, | ModifierFlag::SHIFT_L | ModifierFlag::OPTION_R
    </autogen>
</item>

</root>


Lagre og lukk. Du vil da få følgende valg i KeyRemap4MacBook: 


Hak av for å få \ og du har gjort jobben. Dersom du ønsker å kunne bruke høyreaksent, er det lurt å finne «Pass Through Mode og velge at å holde nede Esc vil deaktivere valgene i KeyRemap4MacBook. Klikker du på Esc en gang til, og du har aktivert dem igjen!