Pages

tirsdag 2. juni 2009

Muntlig eksamen i matematikk

Forrige uke var jeg sensor i Matematikk 1 på Høgskolen Stord/Haugesund. Det var 44 kandidater fordelt på fire dager, så du kan tenke deg at jeg var glad når alle var ferdige!

I dette innlegget tenkte jeg at jeg ville dele noen av de erfaringene jeg gjorde på HSH. Dette kan også være relevant for muntlig eksamen i videregående skole. Studentene fikk 30 minutters forberedelsestid og selve eksaminasjonen varte i ca 30 minutt. Til forberedelsesdelen fikk de med seg to oppgaver som var ganske åpne. Det vil si at de var laget slik at alle skulle kunne få mulighet til å vise kompetansen sin på disse oppgavene. Første del av eksamen var satt av til presentajon av det studentene hadde funnet ut av oppgaven. Så fortsatt samtalen videre rundt oppgavene.

Nedenfor har jeg tatt med et eksempel på en slik oppgave. Legg merke til at det ikke erformulert noen spørsmål i oppgaven. Det er det studentene selv som skal gjøre. En viktig side ved matematisk kompetanse er jo nettopp dette å kunne stille spørsmål.

Oppgave

Trekant ABC er innskrevet i en halvsirkel med sentrum S. Radien til sirkelen er r. Punktene D og E er midtpunkt på hhv. AC og CB og vinkel BAC er 60o. Gjør greie for geometriske sammenhenger ut fra denne figuren og de opplysningene du har fått.

Stikkord kan være: Konstruksjon, formlikhet, lengder og vinkler, areal, geometriske steder og setninger.

image

Det er ganske mye å ta tak i her. Hvor stor er vinkel C? Hva sier Thales setning? Hva med vinkel B? Hvorfor er summen av vinklene i en trekant 180 grader? Hvor stor er vinkel BSC? Er det noen trekanter som er formlike? Hvordan kan vi konstruere en slik figur? Dersom SB=2 cm, hvor lange er de andre sidene da? Hva om SB= r (generelt)? Hva er forholdet mellom arealet til trekant ABC og trekant CDE? Hvorfor? Hvor lang er AE?

Denne oppgaven kan etter min mening også passe til muntlig eksamen i R1 innenfor emnet geometri. Her er det mye å ta tak i, og alle skal kunne få til noe. Så kan eventuelt eksaminator stille litt mer ledende spørsmål dersom studenten/eleven ikke kommer videre.

3 kommentarer:

 1. Det var en god idé! Takk for tipset, jeg kommer til å bruke det til lage et liknende opplegg i det faget jeg skal ha opp i vår!

  SvarSlett
 2. For oss som er pålagt å bruke 48 times forberedelse, blir det også en test i hvilke spørsmål nettverket rundt eleven kan komme opp med. Da har vi også en større grunn til å stille oppfølgingsspørsmål til andre ting enn oppgaven de har forberedt.

  En veldig god ide å gi en figur, det kjedelige alternativet, som var min Plan A, var å skrive f.eks. "Plangeometri" og la elevene finne på alt selv.

  SvarSlett
 3. Typisk dårlig eksamensoppgave!! Er det mulig?
  -"Hvor stor er vinkel C?"
  Hvilken av dem? Det er 3 stk!!!

  -"Hvor lang er AE?"
  Den er ikke der....!!

  SvarSlett

Kommentarer