Pages

tirsdag 29. september 2009

Å skrive matematikk – igjen…

Med fare for å fokusere for mye på den tekniske siden ved å skrive matematikk (det å skrive symboler med et digitalt verktøy), så vil jeg nok en gang skrive litt om temaet i dette innlegget. Grunnen er at jeg i dag fant ut at Google nå har gjort det mulig å sette inn ligninger i et google tekstdokument, som vist under.

image 

Når du skal sette inn en likning i et google tekstdokument, så får du opp følgende vindu:

image

Her ser du at en formel blir generert ved å skrive inn LaTeX-kode. Men fortvil ikke om dette virker rart for deg, for som du ser av bildet under, så er det egne menyer hvor du kan hente det du måtte trenge:

image

Skulle du ha MathType, så kan du også få dette programmet til å skrive LaTeX for deg, slik Kjemikeren viser i et blogginnlegg. Du kopierer da formlene i MathType og limer dem inn i kode-feltet i formeleditoren til Google.

Dette viser at LaTeX ikker er et program som er passé. Det er nå tre eksempler hvor elevene mine har fått bruk for LaTeX kode. Det ene er å skrive formler i Wikispaces. Her har faktisk to av elevene mine laget en egen side på wikien deres som viser hvordan dette fungerer. Det andre eksempelet er å skrive tekst og formler i GeoGebra. Skal du gjøre dette pent og fancy, så er LaTeX tingen. Dette er innebygd i GeoGebra. Nå har vi alts også LaTeX-kode for å skrive formler i google tekstdokumenter.

Apropos LaTeX. Det er stadig flere av elevene mine som har innstallert dette på sine pc-er. Dette er ikke noe jeg har lagt opp til, men har en misstanke om at jeg kanskje har sagt ett eller annet til dem om LaTeX. 

Nylig hadde vi en innlevering i matematikk R2. Det er aritig å se at elevene lager veldig flotte besvarelser med LaTeX. Jeg har fått lov av elevene til å legge ut deres besvarelser på bloggen. Her er det ikke bare layout som er bra, men også matematikken synes jeg de får bra til!

Bare for å vise at jeg ikke er helt fanatisk, så tar jeg også med en besvarelse gjort av en elev som brukte Word. Det er faktisk mulig å skrive god matematikk med dette programmet også…

For meg virker det som om noe elevene blir motivert av å skrive slike dokumenter på pc. Men det kan kanskje forklares ved at det er en god variasjon fra vanlig arbeid med blyant og papir og at det blir penere. Men elevene som har levert besvarelsene ovenfor kunne ikke tenke seg å levere digitalt på en eksamen. Til det tar skrivingen alt for lang tid. Dette har vært diskutert på andre blogger og min oppfatning er at slik eksamen er i dag i R1 og R2, så vil det være for mye å kreve digital innlevering. Men muligens jeg tar feil.

Dersom det er ønsker om en gjennomgang på denne bloggen av hvordan du setter opp LaTeX på en pc med Windows, så kan jeg gjøre det i et nytt innlegg.

P.S. Det går også an å skrive matematiske tekster rett inn i blogger:

$$ \qquad \text{e}^{i\pi} +1 =0 $$

Dette har jeg gjort ganske enkelt ved å skrive \text{e}^{i\pi} +1 =0 innfor to dollartegn. Men først måtte jeg legge til litt kode på bloggen. Se http://watchmath.com/vlog/?p=438 hvordan dette gjøres.

torsdag 24. september 2009

IKT-patruljen kommer på besøk

Nye pc-er og tilgang til nettet hele skoledagen kan være fint, men byr også på en del utfordringer for elevene. Som skole har vi et ansvar for å sikre at elevene får kunnskap og kompetanse i bruk av pc, nettsøk, nettetikk etc. Men hvem skal holde slike kurs? Hvordan få en god dialog med elevene? På Stord vidaregåande skole har vi funnet ut at det kan fungere bra med elev til elev kommunikasjon. Elevene på Vg2 IKT-servicefag lager en IKT-patrulje som rykker ut til alle klasser som vil ha besøk og som har fått nye pc-er. Dette er motiverende og lærerikt for alle parter, og så langt har elevene på IKT-servicefag fått veldig gode tilbakemeldinger. Det er lærerne Frode Fjellanger og Anne Kristin Eldøy på IKT-servicefag som hjelper elevene i gang og administrerer bestillingene fra de ulike klassene. Frode er også eKoordinator på Stord. Elevene på IKT-servicefag har gjort en kjempeinnsats i gjennomføringen av opplegget, det er en stor utfordring så tidlig i skoleåret å dra ut på en slik turne med foredrag.

Ivrige elever kurser ivrige elever

Det er kontaktlærer i de ulike klassene som bestiller IKT-patruljen. Når en gruppe elever får et slikt besøk, blir elevene også meldt inn i et eget fag på IT’s Learning. Så langt i år har 13 klasser med ca 240 elever fått et slikt kurs, og det er tredje året klassene har tilbud om opplegget.

Når en klasse får besøk av IKT-patruljen, gjennomgår de alle først en anonym undersøkelse som omhandler elevenes databruk og hvordan de vurderer sin egen digitale kompetanse. Så får de en kort gjennomgang av funksjonene på årets elevmaskin. Etter dette holder elevene et foredrag der noen av temaene er:

  • Vedlikehold
  • Datatrygghet
  • Skolens datasystem med vekt på Skolearena og det eleven har ansvar for å følge opp her.
  • Nettvett
  • Litt om effektiv databruk

De bruker også ressurser og filmer fra http://www.dubestemmer.no/ og http://www.nettvett.no/ Etter denne gjennomgangen får de en sluttest og til slutt informasjon om brukerstøtten på skolen. Hele opplegget tar ca 70 minutter som da er en økt ved skolen vår.

Her finner du presentasjonen elevene har laget.

mandag 21. september 2009

Office 2007 og klassiske menyer

På min bærbare pc på jobb har jeg fått Office 2007. Dette er helt ok synes jeg og etter hvert er jeg blitt fornøyd med denne versjonen av MS Office. Men det har blitt et lite problem med denne versjonen når jeg skal kurse andre i  et Office-program og kursdeltakerne har Office 2003 (slik som f.eks. elevene på skolen jeg jobber).

I den forbindelse har jeg funnet et tillegg til Office 2007 som gjør at du får tilbake de gamle menyene. Du finner tillegget på http://in.geocities.com/shahshaileshs/menuaddins.htm. Når du har fått installert dette tillegget (følg instruksjonene på nettsiden), så kan du lett få fram de klassiske menyene ved å klikke på Tillegg i menyen. Merk at det kan være en fordel å slå av Ribbon (dette nye båndet av menyer som er i Office 2007). Det gjør du ved å klikke tastekombinasjonen Ctrl+F1.

image

Merk at du finner menyene under Tillegg.

tirsdag 15. september 2009

Scrapbook – et nyttig tillegg til Firefox

Dersom du ikke bruker nettleseren Firefox, så vil jeg her gi deg et godt argument for å prøve denne nettleseren. Det fins mange gode tillegg til Firefox, men for de som bruker digitale læreverk (les: NDLA), så er Scrapbook uunværlig.

Kort fortalt så går Scrapbook for Firefox ut på at du kan laste ned sider fra nettet med lenker, bilder etc. slik at du har dem lokalt på maskinen din. Når dette er gjort kan du kommentere og markere i teksten og lagre dette til senere bruk.

Dersom du bruker NDLA i f.eks. naturfag, så kan du be Scrapbook om å laste ned sider tilhørende hvert hovedområde. Når du gjør det får du ulike valg som vist på bildet under. Det kan være lurt å vurdere hvor mange nivå lenkene skal gå i. Haker du av for to nivå (som vist under) vil du laste ned alle sider som det er lenker til på gjeldende side (nivå 1) og alle sider som disse igjen lenker til (nivå 2). På den måten får du alt du trenger med deg. I dette tilfellet er det nok med ett nivå.

image

Når du så klikker capture, så vil sidene bli lastet ned. Dette kan ta litt tid dersom det er mange lenker:

image

Når denne jobben er gjort, så kan du åpne siden lokalt ved å klikke på ScrapBook og velge NDLA:

image

Du vil da åpne siden som er lagret på din pc. Dette går klart fram av adressefeltet i nettleseren:

image

Når du åpner denne siden kan du også gjøre kommentarer og markere teksten. Verktøyene for dette finner du neders til høyre i Firefox:

image

Husk å trykke på lagreknappen neders til høyre når du er ferdig!

Høres dette interessant ut?

tirsdag 1. september 2009

Synkronisering og backup av filer…

Det er sjeldent jeg tar med hjem pc-en jeg bruker på jobb – til det har jeg alt for god pc hjemme :-) . Det har derfor vært et problem å holde orden på alle filene jeg jobber med. Hva er siste versjon og hvor ligger hva?

Tidligere pleide jeg å sende de ulike filene  jeg trengte som vedlegg i en epost som jeg sendte til meg selv. Tungvidnt ikke sant? Jeg bare måtte finne en bedre løsning! Så oppdaget jeg SyncToy 2.0 fra Microsoft. Med dette verktøyet oppretter du par av mapper som du så kan synkronisere mot hverandre. På jobb-pcen opprettet jeg derfor et par bestående av en mappe jeg ville ha både hjemme og på jobb og tilsvarende mappe på en minnepenn. Så er det bare til å kjøre SyncToy før jeg gikk hjem. Med tilsvarende oppsett på min private pc, så var det bare å stikke usb-pennen i pc-en når jeg kom hjem og kjøre SycToy. Ikke så dumt!

image

Et annet program som jeg også har brukt en del er Dropbox. Jeg har i et tidligere innlegg  skrevet om dette programmet. Dette  gir det 2 GB med lagringsplass på en server som igjen synkroniserer mot de ulike pc-ene som har innstallert dropbox. En utmerket tjeneste! Problemet er bare at dette programmet kan kreve at du setter opp nettverkskoplingen skikkelig for å komme igjennom brannmuren (slik som der hvor jeg jobber…).

Nå har jeg begynt å bruke en anne tjeneste, nemlig Live Mesh fra Microsoft. Her får du 5GB med gratis lagringsplass som du kan synkronisere med ulike enheter som du melder inn. Når du har lagt til en enhet kan du legge til hvilke mapper som skal synkroniseres.

image

Jeg har valgt å synkonisere mappen Fag. Her ligger dokumenter som jeg har jobbet med innenfor alle fagene jeg har eller har hatt. På nettsiden til mech-et ser det slik ut:

image image

Som du kan se, får du en egen utforsker i nettleseren. Fint om du er på en maskin som ikke har installert LiveMesh! Men på mine pc-er trenger jeg kun å jobbe med dokumenter i Fag-mappen uten å tenke på synkroniseringen! Det tar LiveMesh seg av! Som du kan se på bildet under, så har Fag-mappen fått et blått ikon som indikerer at den er lagt til LiveMesh!

image

Dersom jeg åpner selve mappen, vil jeg få en liten stolpe til høyre for vinduet som viser meg status for mappen, hvilke enheter den er lagt til og hvem jeg deler den med. Sistnevnte liker jeg veldig godt! Jeg kan gi andre tilgang til mappen. Fint om vi skal samarbeide om noe!

image Mens jeg jobber vil altså Live Mesh jobbe i bakgrunnen med synkronsieringen. Dette tar litt ressurser, men ikke verre enn at jeg kan leve med det!

Så langt vil jeg holde meg til både dropbox og Live Mesh. Sistnevnte bruker jeg til synkronisering, mens dropbox brukes som en web-server. Du får nemlig en offentlig mappe som alle kan lese fra, og det er fint om du har større dokumenter som du vil dele! image

Høyreklikker du på filer i denne mappen, så får du følgende opp:

image

Du vil da få tilgang til lenken til dokumentet, som du kan legge ut til de som måtte ønske det.