Pages

fredag 11. juni 2010

Muntlig eksamen i Matematikk R2

I dag har fem av mine elever vært opp til muntlig eksamen i Matematikk R2 og her kommer en liten rapport om oppgaver og tenkningen rundt disse.

Elevene har 30 minutters forberedelsestid i forkant av en 30 minutters eksaminasjon. I denne tiden skal de forberede en presentasjon innenfor et hovedtema i fra kurset. Min erfaring er at slike oppgaver bør være passe åpne og at de gir muligheter til ulike løsinger på ulike nivå slik at alle elevene skal kunne få til noe. Men dette er lettere sagt enn gjort. Under ser du første settet jeg laget. Eleven blir her spurt i vektorer. Oppgave a) er grei. Elevene har tilgang på alle hjelpemidler under selve eksamen (foruten kommunikasjon), så her bør alle få til noe.

image

Oppgave b) kan løses ved å forklare selve framgangsmåten, nemlig å finne to vektorer i planet, ta kryssproduktet for å finne en normalvektor for å finne a, b og c og så til slutt sette inn koordinatene for ett av punta for å finne d. Men her er det også muligheter til å vise dette mer generelt. Hvorfor vil $\vec{n}=[a, b, c]$ være en normalvektor til planet? Oppgaven spør ikke om dette, men muligheten for å brilliere er der!

Oppgave c) og d) er også nok så konkrete, men også her kan oppgaven løses enten konktret ved å ta utgangspunkt i et eksempel eller mer teoretisk ved å utlede formelen generelt.

Når halve tiden var gått fikk elevene spørsmål innenfor et annet hovedtema som de ikke har fått forberedt seg på. I dette settet hadde jeg laget følgende oppgaver:

image

Som du kan se, så er disse oppgavene enda mer lukkede og konkrete. Dette fordi elevene må løse oppgavene der og da og at vi ikke har tid til for mye utforsking og eksperimentering. Disse oppgavene var mitt manus og jeg var ikke låst til alle oppgavene siden jeg vet at noen av oppgavene ikke passer til alle elevene.

Min erfaring så langt er at oppgaver av typen forklar at, grei ut om etc passer bedre enn finn x og finn y. En muntlig eksamen skal være annerledes enn en skriftlig og det er muntligheten vi er ute etter – eller? I læreplanen blir dette beskrevet som:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i matematikk for realfag innebærer å formulere logiske resonnementer, forklare en tankegang og sette ord på oppdagelser, ideer og hypoteser. Det vil si å stille spørsmål, delta i samtaler og drøftinger av matematiske situasjoner og problemer og argumentere for egne løsningsforslag.[…]

onsdag 2. juni 2010

Skoleåret 2009/2010

Nok et år går mot slutten og en herlig ferie står for døren. Det er på tide med noen refleksjoner over skoleåret som snart er over. Dette året har jeg vært ePedagog for region Sunnhordland. Denne jobben har dreiet seg om koordinering av eKoordinatorene i regionen (ikke verst å kunne skrive koordinering to ganger i samme setning…). Hordaland fylkeskommune satser på den digitale skole. Alle elevene har nå sin egen bærbare pc og det er et mål at denne blir brukt på en konstruktiv måte til nytte for elevenes læringsprosess. Dette er ikke en enkel oppgave. Vi har gode tradisjoner for tavle, kritt og vanlige bøker, men liten erfaring med digitale medier. Det er derfor utfordrende når alle elevene plutselig har pc-er og nettilgang og ulike programvare som lett løser ellers kompliserte oppgaver for oss. Jobben som ePedagog har medført en del møtevirksomhet og kursing av lærere. Om jeg er ePedagog neste år vet jeg ikke, men jeg har søkt…

Jeg må innrømme at mitt fokus har vært på digitale verktøy i realfaga, og da spesielt i matematikk. Dette har innebært en del kursing i ulike verktøy, og leserne av denne bloggen har sikkert fått med seg at jeg er spesielt interessert i bruk av GeoGebra. Jeg har dette året vært knyttet til NGI (Norsk GeoGebra institutt). Der er jeg ressursperson og synes dette har vært interessant. I den forbindelse har det blitt et par turer til Trondheim. Ett av dem var i forbindelse med Novemberkonferansen, som er Matematikksenterets årlige happening. Årets konferanse var veldig bra med mange gode forelesere. Anbefales!

Jeg har undervist i R2 og Fysikk 1 dette året. Elevene i R2 har jeg fått gleden av å følge i tre år nå og må si at det er vemodig at de slutter. For en fin gjeng! Det er mange flinke elever i gruppa – ikke bare matematikkfaglig, men også innenfor andre områder har de engasjert seg, som i leksehjelp, miljøproblematikk, elevråd, ungdomsråd, etc. Vi har også fått med oss en utenlandstur med omvisning på CERN, AIRBUS, og universitetet i Toulouse.

Hva vil jeg så gjøre annerledes til neste år? Det er viktig å følge opp elevene i deres læringsarbeid og denne jobben kan jeg gjøre enda bedre. Jeg har også sett at en del elever trenger mer struktur en det jeg har fått til. Samtidig er jeg litt ambivalent til dette. Elevene går på studiespesialiserende (eller studieforberedende som det før ble kalt). Våre elever skal ikke bare få spesifikk fagkompetanse, men må også få metakunnskap. De må lære å lære! Mitt mål er at de selv skal klare å overvåke sin egen læringsprosess. Og da kan vi ikke strukturere for mye heller eller? Vi må i hvertfall tørre å la elevene gå litt egne veier – selvsagt innenfor visse rammer. Som da en av elevene mine i Fysikk ville skrive essay til Astronomiåret 2009 sin essaykonkurranse (som hun vant!).

Det er nå to og en halv måned til neste skoleår starter opp igjen. Det skal bli godt med en ferie før det. Men samtidig må jeg si at jeg gleder meg til neste skoleår. Jeg har nå jobbet tre år på Stord videregående skole og trives veldig bra. Fins det noe bedre for en lærer enn å se faglig glød i øynene til elevene?