Pages

torsdag 28. mars 2013

Fra windows til os x og Mac....

Et viktig prinsipp for meg har vært å være uavhengig av hvilken plattform jeg jobber på. Jeg snakker selvsagt ikke om noe relatert til oljebransjen, men tenker på operativsystem. Jeg har nå brukt windowsbassert pc i ca 10 år (før det Linux og før det Unix) og synes at Windows begynner å bli spiselig. Men nå sitter jeg altså med en mac.

Før jeg deler mine erfaringer med OSX så langt, vil jeg si noe om hvilke programmer jeg bruker mest.
  1. I jobbsammenheng må jeg bruke Office-pakken og da først og fremst Word og litt Excell. 
  2. Mye av det jeg selv produserer av tekster og presentasjoner og som andre ikke skal jobbe videre med er laget med LaTeX. 
  3. Jeg bruker selvsagt GeoGebra
  4. Nettlesere (Chrome, Firefox)
  5. Epost-klient (thunderbird på Windows)
  6. Photoshop
  7. Illustrator 
Alle disse finnes for Mac, men i litt andre versjoner enn for Windows.  Faktisk fungerer noen bedre på OSX, mens andre har mangler på denne plattformen.

Før jeg kommenterer litt de ulike programmene vil jeg si noe om selve opplevelsen som bruker når jeg sitter med en Mac med OSX. Det tok meg noen dager å bli vant med av det meste som var knyttet til ctrl-tasten på windows nå er knyttet til cmd og at denne ligger der hvor Alt-tasten er på et windows-tastatur. Men det er jeg nå vant med. OSX har ikke start-meny, men du finner det meste i Finder. Denne tok deg meg et par dager å bli vant med. Men nå digger jeg måten de har sotert ting på, med siste redigerte dokumenter av hver type som et valg (som vist nedenfor). Her finner vi også programmene og det er lett å tilpasse og legge til slike elementer til docken.


 Det som gjør brukeropplevelsen så bra er alle disse små detaljene. Du kan lett finne dokumenter på maskinen ved å klikke cmd-spacebar. Du kan lett se på en pdf ved å åpne den i preview. Minne-hånteringen ser ut til å være utmerket og alt virker stødig. Og du har Unix i bunnen med Terminal-vindu som gjør at visse operasjoner blir gjort i en fei.

Office

Officepakken for OSX har ikke OneNote. Men det er ikke så farlig for meg, siden jeg ikke har hevet meg på den store OneNote-bølgen -- nettopp fordi den er så knyttet opp mot Microsoft og propietære formater. Menyene er litt annerledes, men ikke verre enn at du kjenner igjen det meste. Legg spesielt merke til at MatType er litt annerledes her.Nettlere og epost

Epostklient blir foreløpig Mail som ligger i OSX. Synes denne fungerer bra. Men når det gjelder nettlesere, så blir Chrome et problem. Her er det ikke greit at Java og Java-script ikke fungerer. Vil denne nettleseren overleve når dette ikke fungerer? Problemet er knytet til 32-bits versjon på et 64.bits system med egen Java-versjon (64-bits). Hvorfor i alle dager klarer ikke Google å lage en 64-bits nettleser?

Adobe CS6

Skolen som jeg jobber på har lisens på Adobe CS6 og denne fungerer utmerket på OSX. Men det er vel ingen bombe.  

LaTeX og emacs

I Windows bruker jeg MiKTeX og emacs til å skrive i LaTeX. På OSX bruker jeg MacTeX og emacs. Her merker jeg ingen forskjell bortsett fra to detaljer: Det tok litt tid før jeg fikk til å bruke Meta-tasten riktig i emacs. Det er vanligvis Alt (eller option) som er knyttet til denne. Her måtte jeg legge til  følgende i .emacs-fila mi for å få Meta-tasten til cmd:

(setq mac-option-key-is-meta nil
      mac-command-key-is-meta t
      mac-command-modifier 'meta
      mac-option-modifier 'none)
(setq mac-right-option-modifier nil)
(put 'downcase-region 'disabled nil)

Jeg fant også ut at det var lurt å bruke Skim som pdf-leser når jeg skrev LaTeX. For å få denne til å fungere la jeg til følgende i .emacs:

(add-hook 'LaTeX-mode-hook 'TeX-source-correlate-mode)
(setq TeX-source-correlate-method 'synctex)
(add-hook 'LaTeX-mode-hook
      (lambda()
        (add-to-list 'TeX-expand-list
             '("%q" skim-make-url))))
(defun skim-make-url () (concat
        (TeX-current-line)
        " "
        (expand-file-name (funcall file (TeX-output-extension) t)
            (file-name-directory (TeX-master-file)))
        " "
        (buffer-file-name)))
(setq TeX-view-program-list
      '(("Skim" "/Applications/Skim.app/Contents/SharedSupport/displayline %q")))

(setq TeX-view-program-selection '((output-pdf "Skim")))
Nok om LaTeX og emacs.

Totalinntrykket mitt er som du kanskje har forstått veldig positivt. Her er det utrolig mange muligheter og ting fungerer bra. Men når det er sagt, så er jeg egenlig også veldig fornøyd med Windows 7 og 8. Så kanskje det ikke er så dumt å være plattformuavhengig?