Pages

søndag 25. november 2007

Maxima og emacs

Et supert program til å gjøre beregninger av ulike slag er Maxima. Dette er et fritt program som kan lastes ned fra http://maxima.sourceforge.net/. Dette er et Computer Algebra Software. Det betyr at det løser oppgaver ved symbolmanipulering. Skal du for eksempel finne integralet til funksjonen f(x) = cos(x)*e^x er det bare å skrive inn:Dette er flott, men kanskje det aller flotteste er at du kan bruke emacs til å redigere filene og kjøre dem i Maxima. For å få dette til må du gjøre to ting (foruten å installere Maxima og emacs). For det første, så må du legge til følgende linjer i .emacs-fila de:


(setq load-path (cons "c:/Program Files/Maxima-5.13.0/share/maxima/5.13.0/emacs/" load-path))

(autoload 'maxima-mode "maxima" "Maxima mode" t)

(autoload 'maxima "maxima" "Maxima interaction" t)

(autoload 'emaxima-mode "emaxima" "EMaxima" t)

(setq auto-mode-alist (cons '("\\.mac" . maxima-mode) auto-mode-alist))

(add-hook 'emaxima-mode-hook 'emaxima-mark-file-as-emaxima)


Nå det er gjort, må du også passe på at Maxima ligger i path-en din. Under egenskaper i «Min datamaskin» og miljøvarianble (avanserte systeminnstillinger) lager du en variabel som du kaller Path. I denne legger du til verdien C:\Programfiler\Maxima-5.13.0\bin.

Slik ser det ut i emacs:


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer