Pages

tirsdag 19. januar 2010

Halvårsvurdering...

Så er tiden igjen kommet til at vi skal sette karakter for termin 1. Egentlig heter det ikke terminkarakter lenger, men det er bare nye navn på samme ting. Nå heter det halvårsvurdering. Så hva er forskjellen på terminkarakter og midtveisvurdering? I opplæringsloven står det:
Halvårsvurdering i fag er ein del av undervegsvurderinga og skal syne kompetansen til eleven i forhold til kompetansemåla i læreplanverket. Ho skal også gi rettleiing om korleis eleven kan auke kompetansen sin i faget.
Det er med andre ord ikke bare snakk om en karakter, men også en framovermelding til eleven om hvordan han eller hun kan bli bedre i faget. Dette er i og for seg ikke noe nytt i norsk skole, selv om forksning peker på at vi ikke akkurat er på topp internasjonalt  når det gjelder dette. Men jeg har vanskelig for å tro at de fleste lærere ikke har gjort dette før.

Mitt spørsmål er hva som er poenget med denne terminkarakteren som vi setter. I mine fag (matematikk og fysikk) har jeg en del prøver igjennom året som elevene får karakter på. Minst to ganger i året har jeg samtale med hver elev der vi diskuterer hvor eleven står i faget og hva som skal til for å bli bedre. Like før jul hadde jeg en slik runde med elevene mine i Fysikk 1. Etter dette vet de hvor de står i faget. Noen ligger på vippen mellom to karakterer, andre ikke. I denne sammenheng føler jeg det litt kunstig å sette karakter. Ikke det at det er så krevende av meg. Jeg har jo allerede fortalt eleven hvor hun eller han står. Men elever som ligger mellom 3 og 4 og som får en treer til termin 1 spør meg ofte om det har noe å si. Hva svarer jeg? Selvfølgelig har det ikke noe å si. For denne terminkarakteren er meningsløs etter en slik samtale. 

5 kommentarer:

 1. På yrkesfag bruke elevane utskrift av termin/halvårs/midtveis-karakterane til å søka læreplass så der har dei hvertfall ein funksjon.

  SvarSlett
 2. Har nettopp vore på kurs i Grieghallen med Utdanningdirektoratet og lært at halvtårsvurderinga skal gje uttrykk for korleis eleven står i forhold til arbeidet med faget så langt, og ikkje kva han kan få i karakter i sluttvurderinga.

  Det har eg no for så vidt vore klar over i ein mannsalder. Men det er tydeleg at ein ikke skal gje uttrykk for at ein elev står på vippen ved å halda f.eks firaren attende. Enten har han ein kompetanse som kan vurderast til fire eller så har han ikkje det ved halvtårsvurderinga (Undervegsrettleiinga kan gje han signal om korleis det eigentleg står til)

  Gje eleven fire og gje klar melding om at han kan hamna på tre i sluttvurderinga dersom han ikkje arbeider seg fram til dette når den samla vurderinga skal gjevast.

  Eller tar eg feil? Kjør debatt!

  SvarSlett
 3. Er enig med deg Arvid. Du får faktisk fram hele poenget mitt, nemlig at jeg må ta en prat med elevene uansett. I denne samtalen vil det komme fram hvor eleven står i faget så langt. Men det er ikke alltid at karakteren er så klar. Så da må jeg liksom ta stilling til et tall, som i seg selv kanskje ikke hjelper eleven så mye.

  I noen tilfeller blir det da en firer og klar melding om at eleven kan beholde denne dersom han eller hun jobber videre med ulike sider ved faget. I andre tilfeller blir det en karakter som er litt streng og så blir eleven gjort oppmerksom på at det er en god treer og at jeg ser gode muligheter for at dette blir en firer dersom eleven senere viser at han eller hun har blitt bedre i et eller annet som manglet for en firer.

  Er det ikke dette som er meningen med disse fagsamtalene. At det blir slike framovermeldinger? Men hva er da poenget med terminkarakteren (midtveisvurderingen) dersom vi ser bort fra de som må bruke den til å søke seg videre.

  SvarSlett
 4. Tja, han seier vel noko om elevens kompetanse på dette tidspunktet dersom ein har sett om klare kriteriar for kva som vert kravd for å oppnå dei ulike karakterane.
  Då vil halvårsvurderinga med karakter relatera seg til eit sett med kriteriar for ulike kompetansenivå som eleven er kjent med, medan halvårsvurderinga utan karakter er ei individrelatert vurdering som grunngjev karakteren eleven har fått og inneheld framlegg til vidare arbeid for å auka kompetansen i faget.
  Som sagt eg har vore på kurs i Grieghallen og lært at ordet terminkarakter er eit fyord og skal erstattast med omgrepet halvårsvurdering med og utan karakter ellers fått friska opp vurderingslingoen sånn reint generelt..

  SvarSlett

Kommentarer