Pages

torsdag 1. september 2011

Inntrykk fra International GeoGebra conference

Har akkurat kommet hjem fra en meget givende og interessant konferanse i Østerrike. Det har vært tre meget intense, men veldig lærerike dager i Hagenberg nær Linz i det nordlige Østerrike. Her holder Markus Hohenwarter til på Johannes Kepler University. I Hagenberg finner du Softwarepark Hagenberg og Research Institute for Symbolic Computation (RISC) grunnlagt av Bruno Buchberger. Sistnevnte er kanskje meset kjent for sin aloritme for å beregne det som kalles en Gröbner basis til et ideal. Men uansett: dette er et senter for forskning og utvikling innen Computer Algebra. Det er også et viktig senter for utviklingen av GeoGebra.

Jeg har lært mye disse tre dagene, men det som har fascinert meg mest er å se hvordan utviklerne av GeoGebra jobber. Dette er frivillige som jobber bokstavelig talt døgnet rundt for å utvikle og forbedre et program som elever, lærere og andre kan nyte godt av. Å se et slik miljø med arbeidsglede og innsats er veldig inspirerende. En annen ting jeg sitter igjen med er den humor og ydmykhet som utviklerne viste. Her var det ikke noen eksperter og oss andre noviser. Her var det ingen som var bedre enn andre.

CAS først i 4.2

Hva er så nytt i GeoGebra? Den første, og kanskje mest oppsiktsvekkende nyhetene er at det ikke blir CAS i versjon 4.0. Årsaken  til dette er at de har bestemt å bytte motor for CAS-modulen fra Maxima/Mathpiper til Reduce. Siden det er litt ekstra arbeid å gjøre etter dette valget, så blir atlså CAS å finne først i versjon 4.2 som kommer ut på høsten en gang. Dette valget er gjort ut fra to argumenter: (1) Reduce er et godt utviklet system og som ser positivt på et samarbeid med GeoGebra. (2) Det blir mulig å legge CAS-vindu inn i en Java-applet slik at vi kan embedde arbeidsark uten begrensninger i en nettside.

GeoGebraTube

Det blir nå veldig lett å dele arbeidsark med andre via GeoGebraTube. Dette er en web-tjeneste der du lett kan laste opp det du har laget i GeoGebra og så dele det med andre på ulike nettsider (med embedd-kode).

Implisitte kurver

Det er nå (i 4.0) mulig å plotte kurver gitt ved en likning av typen f(x,y)=0. Dette var tidligere kun mulig for kurver av grad 1 (linjer) og 2 (kjeglesnitt), men nå kan du gjøre det for andre kurver. Skriver du for eksempel inn x³-2x*y=y² i innutfeltet, så får du følgende kurve:

image

Stilmenyer

Det er også lagt til en del andre kule detaljer. Det er for eksempel nå lettere å endre farge etc på et objekt. Det er bare til å trykke på den lille trekanten oppe i høyre hjørne i et felt, og du får opp en del valg for obektene dine:

image

I grafikkfeltet vil det da se slik ut:

image

I regnearket ser det slik:

image

Forbedret algebrafelt

Du har nå tre valg for hvorda du vil ting skal vises i algebrafeltet, nemlig Verdi, Definisjon (som tidligere) og Kommando:

image

Her ser du disse tre i aksjon:

Verdi:

image

Definisjon:

image

Kommando:

image

Dette er bare noen få av ganske mange forbedringer som er gjort. Det er også kommet en mengde med nye kommandoer, men disse får vente til et senere innlegg. Jeg kan stikkordsmessig nevne: muligheter for å kjøre skript, sannynlighetskalkulatoren, dynamisk tekst, drag and drop, utrolige ting i regnearket, Penn, etc.

Til slutt: Vi fikk også demonstrert GeoGebra 5.0 (under utvikling) i aksjon. Her får vi 3d-felt og jeg ble meget imponert når Mathieu Blossier (som står bak GeoGebra 3D) delte ut 3d-briller og vist at du nå kan se det du har tegnet i tre dimensjoner. Test selv. Finn dine 3d-briller og sjekk følgende figur:

3D

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer