Pages

fredag 10. juni 2011

Å klippe ut et utvalg av et bilde

Her om dagen fikk jeg et spørsmål om hvordan vi kan klippe ut deler av et bilde med Photoshop. I filen under viser jeg hvordan dette kan gjøres med et eksempel. Det fins en mengde måter å ta gode utvalg (selections) i Photoshop og nyere versjoner har forbdret dette betydelig. Her viser jeg altså et enkelt eksempel med Photoshop CS3.

1 kommentar:

Kommentarer