Pages

torsdag 24. september 2009

IKT-patruljen kommer på besøk

Nye pc-er og tilgang til nettet hele skoledagen kan være fint, men byr også på en del utfordringer for elevene. Som skole har vi et ansvar for å sikre at elevene får kunnskap og kompetanse i bruk av pc, nettsøk, nettetikk etc. Men hvem skal holde slike kurs? Hvordan få en god dialog med elevene? På Stord vidaregåande skole har vi funnet ut at det kan fungere bra med elev til elev kommunikasjon. Elevene på Vg2 IKT-servicefag lager en IKT-patrulje som rykker ut til alle klasser som vil ha besøk og som har fått nye pc-er. Dette er motiverende og lærerikt for alle parter, og så langt har elevene på IKT-servicefag fått veldig gode tilbakemeldinger. Det er lærerne Frode Fjellanger og Anne Kristin Eldøy på IKT-servicefag som hjelper elevene i gang og administrerer bestillingene fra de ulike klassene. Frode er også eKoordinator på Stord. Elevene på IKT-servicefag har gjort en kjempeinnsats i gjennomføringen av opplegget, det er en stor utfordring så tidlig i skoleåret å dra ut på en slik turne med foredrag.

Ivrige elever kurser ivrige elever

Det er kontaktlærer i de ulike klassene som bestiller IKT-patruljen. Når en gruppe elever får et slikt besøk, blir elevene også meldt inn i et eget fag på IT’s Learning. Så langt i år har 13 klasser med ca 240 elever fått et slikt kurs, og det er tredje året klassene har tilbud om opplegget.

Når en klasse får besøk av IKT-patruljen, gjennomgår de alle først en anonym undersøkelse som omhandler elevenes databruk og hvordan de vurderer sin egen digitale kompetanse. Så får de en kort gjennomgang av funksjonene på årets elevmaskin. Etter dette holder elevene et foredrag der noen av temaene er:

  • Vedlikehold
  • Datatrygghet
  • Skolens datasystem med vekt på Skolearena og det eleven har ansvar for å følge opp her.
  • Nettvett
  • Litt om effektiv databruk

De bruker også ressurser og filmer fra http://www.dubestemmer.no/ og http://www.nettvett.no/ Etter denne gjennomgangen får de en sluttest og til slutt informasjon om brukerstøtten på skolen. Hele opplegget tar ca 70 minutter som da er en økt ved skolen vår.

Her finner du presentasjonen elevene har laget.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer