Pages

tirsdag 11. januar 2011

IKT og framtiden

Senter for IKT i utdanningen har laget en film med tittelen «Fremtiden starter nå».

Senter for IKT i utdanningen - Fremtiden starter nå from Howie Arnstad on Vimeo
Filmen er godt laget og dens budskap er at elevene er omgitt med teknologi og at vi som lærere (og skoleledere) har ansvar å lære opp elevene til å bruke denne teknologien på en god måte og at denne også kan gi bedre og mer læring. Det bør settes av tid til at lærerne kan oppdateres seg innfor teknologien og at de da kan bli satt i stand til å bruke den i undervisningen.
Dette er i og for seg greit. Men min erfaring så langt er at teknologien bringer oss et visst stykke (egentlig ikke så veldig langt) og at den største utfordringen er hvordan vi kan bruke denne teknologien i en faglig kontekst og på en fagdidaktisk god måte.
La meg ta et eksempel. Ved hjelp av et digitalt verktøy som GeoGebra eller TI-nspire kan vi utforske grafer ved hjelp av glidere (nevnt i filmen). Dette er et utrolig godt hjelpemiddel! Men hvordan skal vi jobbe med slike i undervisningen? IKT må bli mer en at vi bare demonstrerer noe for elevene. Hvordan kan vi få elevene til å selv oppdage sammenhenger, kommer med forslag og spørsmål til videre utforsking. Det er der utfordringen ligger synes jeg. Eller hva mener du?

1 kommentar:

  1. Du påpeker noe som jeg også stadig tenker over. For eksempel i matematikkfaget som jeg også kjenner, så er det nok eksamen og læreplanene som dessverre ikke er tilpasset IKT-bruk på den måten. Det er lagt opp til mye regning, beregning på "gamle måten". Tegn en graf, finn toppunkt, nullpunkt, finn når x=100 ved regning, les av når f(x)=3. Ikke spørsmål som hva skjer hvis? Bruke verktøyet analytisk, hvor stort trykk vil den tåle? Hva skjer hvis du endrer på noen av forutsetningene som ligger til grunn for modellen? Prisen går opp, farten minker, befolkningen får mer kjøpekraft? Nå går man til og med tilbake på eksamen der man hadde mulighet til litt analytisk oppgave som krevde bruk av digitale verktøy, den oppgaven dropper de! De fleste som tar fordypning i matematikk , S eller R gjør det fordi at de skal bruke matematikken som et verktøy, ikke fordi at de skal bli prof. i matematikk (noen skal jo bli det og det virker som det er dem faget er beregnet mest for.)

    SvarSlett

Kommentarer