Pages

mandag 1. desember 2008

Novemberkonferansen

24. og 25. november var jeg på konferanse i Trondheim. Det var Matematikksenteret som holdt sin årlige novemberkonferanse. Temaet for i år var geometri. Jeg reiste sammen med en kollega fra Stord videregående, og begge var enig i at det var en vellykket tur. Mye av parallellseksjonene dreide seg om GeoGebra. Jeg likte spesielt godt foredraget til George Malaty. Hans tema var «Geometry Meaning to Mathematics, Culture and Mankind Thinking. Pisa results and geometry education in Finland.»

Malaty tok spesielt for seg viktigheten av at elevene får trening i formell tenkning. Et av eksemplene hans var summen av vinklene i en trekant. Hvorfor er summen 180 grader? En del elever vil bruke eksempler for å «vise». Det er vanlig at elevene (og studenter!) tar for seg en likesidet trekant. Siden alle vinklene i en slik trekant er 60 grader, så blir summen 180 grader. Hva er egentlig logikken bak dette? Egenlit er det samme logikk som sier at Ole er fra Norge, derfor er han fra Bergen. For hvorfor vinklene i en likesidet trekant 60 grader? Er det ikke fordi at summen av vinklene i en trekant er 180 grader?

Malaty stresset også dette med at vi ofte bruker spesielle figurer når vi skal forklare noe i geometrien. For eksempel er det vanlig å tegne et rektangel når vi skal tegne en firkant. Men rektanglet er jo en meget spesiell firkant.

Et annet poeng som kom fram på konferansen var problemet med å bruke dynamisk geometriprogram. Se for eksempel på figuren under. Ta tak i hjørnene og flytt dem rundt omkring. Hva kan du si om summen av vinklene?Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)Dette er i og for seg fint. Problemet med slike flotte oppsett er at det kan ta fra både lærer og elev motivasjonen for å faktisk gjøre et bevis for resultatet.

Moralen? Det er ikke oppgavene eller programmene elevene bruker som er det avgjørende, men hvordan de faktisk jobber med oppgaver og verktøyene. Det fins gode og dårlige måter å bruke digitale verktøy på.

2 kommentarer:

  1. - Good example.

    - Dynamic Geometry does not say why the sum is 180 degrees.

    - Dynamic programs are based on Geometry and not the opposite.

    - This is the problem of Dynamic programs' use.

    SvarSlett

Kommentarer