Pages

onsdag 10. desember 2008

TIMSS 2007 er ofentliggjort

Så var det en ny runde med ofentliggjøring av et internasjonalt komperativt studium. Denne gangen er det TIMSS 2007 som står for tur. TIMSS står for Trends in Mathematics and Science Study og er en undersøkelse som tester elevenes kunnskap og ferdigheter i forhold til de ulike lands læreplaner.

Årets ressultat er ikke så skremmende som tidligere ressultater. Vi skårer under det internasjonale gjennomsnittet, men det er en svak svak positiv trend fra sist. Spesielt på for 4. klassingene. Stikkord som jeg har fått med meg så langt: elever i Norge har færre timer med matematikk og naturfag enn i andre sammenlignbare land. Norske elever får mindre tilbakemelding fra lærer på hjemmearbeid. Det er (alt for) mye individualisering i Norsk skole og alt for mange lærere uten fordypning i matematikk.

Det som også gjør meg litt betenkt er hvor få lærere som oppgir at de har fordypning i matematikkdidaktikk og en kan spørre seg selv hvorfor det er slik? Kommentarer?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer