Pages

mandag 19. januar 2009

Dokumentering av underveisvurdering

Det blir snakket mye om vurdering for tiden. Jeg vil her komme med noen tanker om dette. Jeg vil prøve å skape en forståelse (for meg selv) om hva alle forskriftene og andre skriv vil si for meg som lærer. Hva er nytt? Hva er vi pålagt å gjøre? Jeg vil spesielt ta for meg dette med underveisvurdering uten karakter. Senere tenker jeg å skrive litt om vurderingskriterier.

Kunnskapsdepartementet har laget en forskrift til opplæringsloven. Slik lyder deler av denne
forskriften:
§4-4:
Elevar skal ha undervegsvurdering og sluttvurdering. Undervegsvurderinga skal ein gi løpande i opplæringa som rettleiing til eleven. Ho skal hjelpe til å fremje læring, utvikle kompetansen til eleven og gi grunnlag for tilpassa opplæring. Undervegsvurdering kan ein gi både med og utan karakter. Sluttvurderinga skal gi informasjon omnivået til eleven ved avslutninga av opplæringa i faget.

§4-5:
I vidaregåande opplæring skal ein gi vurdering utan karakter i form av ei beskrivande vurdering av korleis eleven, lærlingen og lærekandidaten står i forhold til kompetansemåla i faga i Læreplanverket for Kunnskapsløftet med sikte på at dei på beste måte skal kunne nå desse måla. Lærekandidatar skal ha vurdering og rettleiing i samsvar med den opplæringsplanen som er utarbeidd for dei, jf. § 6-37 tredje ledd og opplæringslova § 5-5 første ledd. Det skal kunne dokumenterast at vurdering er gitt.

Eleven, lærlingen og lærekandidaten skal kunne delta i vurderinga av sitt eige arbeid. Som ein del av rettleiinga og vurderinga utan karakter skal skolen eller lærebedrifta minst ein gong kvart halvår gjennomføre ein samtale med eleven, lærlingen eller lærekandidaten.
På en måte kan en si at det problematiske med denne forskriften ligger i dette med underveisvurdering uten karakter. I §4-5 står det at eleven skal få en beskrivede vurdering av hvor han eller hun står i forhold til kompetansemåla. Hvordan skal dette gjøres? Må det være en skriftlig tilbakemelding? Eller er det nok med en muntlig tilbakemelding til eleven? Slik jeg tolker forskriften, er det tilstrekkelig med en muntlig tilbakemelding. Det er ikke formen som er det viktige, men snarere at det faktisk blir gitt en slik vurdering. Elevene vil tjene på gode tillbakemeldinger fra lærer om hvor de står i forhold til kompetansemål og hva de må jobbe med for å bli bedre. I et notat fra Kunnskapsdepartementet hevdes det at
tegn på god underveisvurdering er presise og relevante tilbakemeldinger fra lærere og instruktører som også har ansvar for å lede og oppmuntre elever og lærlinger til å vurdere egne og medelevers/-lærlingers arbeid.
Jeg har ikke problemer med å være enig i dette. Problemet ligger i dokumenteringen. Det skal nemlig kunne dokumenteres at en slik vurdering er gitt. Siden dette står i avsnittet om vurdering uten karakter, tolker jeg det slik at det er denne vurderingen som skal kunne dokumenteres.

Men hva menes så med «å kunne dokumenteres»? Skal dette forstås på en annen måte en om det hadde stått at «det skal dokumenteres at vurdering er gitt»? I et skriv fra Hordaland fylkeskommune blir utsagnet i opplæringsloven tolket som at «det skal dokumenterast at elevane får vurdering utan karakter.» I skrivet står det videre at
Dette kan t.d. gjerast ved at
 • faglærar gir ei beskrivande oppsummering av korleis vurderingsarbeidet har vore gjort i høve til kvar elev. Oppsummeringa skal leverast rektor.
 • faglærarar som bruker SkoleArena eller It’s learning i rettleiinga av elevane, kan dokumentere vurderinga her.
 • eleven signerer (med dato) på ei liste at vurdering er gitt.
Dette er ikke å forstås slik at vi må gjøre det på denne måten, men at det er et eksempel på hvordan det kan gjøres. Etter min mening er dette å overdrive dokumenteringen. Poenget må vel være at vi må ha et system for underveisvurdering. Og det er vel noe annet? Jeg mener at det burde være tilstrekkelig at elevene i forkant av et undervisningsforløp blir gjort kjent med hvordan eleven skal få vurdering (både med og uten karakter). På den måten vil eleven kunne få mulighet til å etterlyse en slik vurdering dersom dette ikke blir gjort.

3 kommentarer:

 1. Hei!
  Fin blogg du har her. Jeg synes innlegget ditt om vurdering var klargjørende. Selv har jeg hatt fagsamtaler med mine 60 elever nå, men ingenting av det som ble sagt er dokumentert utover den skriftlige tilbakemeldingen på tekster som var grunnlaget for samtalene. Kanskje jeg burde gi dem en liste med en påstand om hva fagsamtalene inneholdt, be dem underskrive den og arkivere den i tilfelle søksmål? For det er jo derfor vi skal dokumentere alt, er det ikke? Så elevene ike skal kunne krangle seg til en urettmessig karakter fordi vi ikke kan dokumentere at vi har gitt relevante tilbakemeldinger om nivået underveis. Hele greia er absurd, synes jeg.

  SvarSlett
 2. Ja du kan tro diskusjonen går hett for seg på vårt lærerværelse...

  Takk for tilbakemelding på blogg! Jeg leser din og!

  SvarSlett
 3. Hei, jeg ser at du refererer til forskriften til opplæringsloven, men de to paragrafene du sikter til finner jeg ikke, hvertfall ikke på denne adressen: http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-015.html#4-4. Kan du si hvor du har funnet dette?
  Mvh. Ida :)

  SvarSlett

Kommentarer