Pages

fredag 9. januar 2009

Kjedelig matematikk?

På forskning.no kom det i dag en artikkel med overskriften Kjedelig matte. Det henvises til ILS-forsker Ole Kristian Bergem som i PISA+-prosjektet har forsket på undervining i grunnskolen (8. klasse). Bergem mener å ha funnet en årsakssammenheng mellom norske elevers prestasjoner i internasjonale undersøkelser og hvordan læreren underviser. Et av funnene er at få lærere har fordypning i matematikk (kun 8 prosent mot 64 internasjonalt). Det pekes videre på at elevene sitter mye individuelt og jobber med arbeidsplaner med feil lærer til stede (f.eks. kropsøvingslæreren).

Men jeg reagerer litt på overskriften. For matematikk kan aldri bli kjedelig. Det er bare matematikkundervisningen som kan bli det. Og da er det vel kanskje ikke matematikk som jobbes med heller, men kun drill og prosedyrer...

Det skulle forresten være interessant om en tilsvarende undersøkelse kunne vært gjort i videregående. Der har de fleste fremdeles (!) faglig fordypning.

1 kommentar:

  1. Overskifter sett på spissen gjer vel at det vert fleire lesarar...
    Det vel kanskje undervisinga som er kjedeleg ja, manglande kunnskap er vel ofte gjeldande.
    Og så er vel det vel kanskje for stort fokus på drill i forhold til forståing...

    SvarSlett

Kommentarer