Pages

fredag 20. mars 2009

Normalfordeling med GeoGebra

Laget en liten sak i GeoGebra som illustrerer at dersom X er normalfordelt stokastisk variabel, så vil G(z)=P(X < μ+zσ) kun er avhengig av verdien for z og ikke forventningen μ og standardavviket σ. Tanken er å bruke illustrasjonen for S2 elevene. Jeg er litt usikker på hvor bra slike illustrasjoner egentlig er siden de ikke beviser noe som helst. Hva sitter elevene igjen med ette slike illustrasjoner? Vil de være motuvert for et mer formelt bevis?

I akkurat dette tilfellet er det ikke så farlig, siden et formelt bevis er helt uaktuelt uansett. I S2 skal de kun finne integraler digitalt.

Skyv først på gliderene for μ og σ og se hva som skjer. Hva kan du slutte av det? Endre så på verdien for z og se hva som skjer.


Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)Normalfordeling.gbb

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer