Pages

torsdag 26. mars 2009

Abelprisen går i år til Mikhail Gromov

Det er nå offisielt at Mikhail Gromov er årets vinner av Abelprisen. Gromov er et navn som ofte ble nevnt på seminarer og konferanser da jeg var på UiB. I algebraisk geometri har vi noen rasjonale tall som bærer navnet Gromov-Witten invarianter. Disse spiller en viktig rolle i moderne fysikk (strengeteori) og selvsagt også i matematikk (klassifisering av såkalte symplektiske mangfoldigheter).

Abelkomiteen skriver følgende om Gromov:
Mikhail Gromov er alltid på jakt etter nye spørsmål og tenker hele tiden på nye ideer som kan bidra til å løse store problemer. Han har produsert dypt og originalt arbeid gjennom hele sin karriere og er fremdeles i besittelse av en usedvanlig skaperkraft. Gromovs arbeid vil fortsette å være en kilde til inspirasjon for mange fremtidige matematiske oppdagelser.
Et godt valg!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer