Pages

lørdag 19. november 2011

GeoGebra 4.0 Tips 9: Veksle mellom visning av algebrafelt

Algrebrafeltet kan bli nok så uoversiktlig når du jobber med et litt mer omfattende problem. Dersom du ikke selv gir de ulike objektene navn vil GeoGebra gi dem navn i alfabetisk rekkefølge etter visse regler. Det vil da for eksempel stå a=45.77 i algebrafeltet uten at jeg lett kan se hva a egentlig er. I tidligere versjoner ville vi da holt markøren over a og fått fram hva dette tallet er:

image

Dette er en grei løsning om du bare vil sjekke ett slikt tall. Men hva om vi rskt ønsker å se hva som ligger bak de ulike objektene og ikke vil åpne konstruksjonsforklaringen? Du kan da skifte mellom hvordan algebrafeltet skal vises:

image

Men dette er ikke kjappere enn å vise konstruksjonsforklaringen. Heldigvis fins det en tastekombinasjon som lett veksler mellom diss. Du trykker Ctrl + D for å veksle mellom de ulike visningene:

SNAGHTML56161da

Tar du Ctrl + D en gang til kommer du tilbake til verdi-visningen igjen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer