Pages

tirsdag 15. november 2011

GeoGebra 4.0 Tips 5: Du trenger ikke lage lister av alt…

Dersom du for eksemepel skal tegne et Søylediagram som illustrerer et datasett, så trenger du ikke å lage lister av alle dataene. Står tallene mellom celle A1 og celle A14 i regnearket kan du skrive kommandoen Søylediagram[A1:A14,1]. Du kan med andre ord skirve A1:A14 i stedet for å lage en liste over disse tallene. (ett-tallet i kommandoen er søylebredden).

SNAGHTML1241cf20

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer