Pages

mandag 14. november 2011

GeoGebra 4.0 tips 4: linjer og «funksjonsverdi»

imageLa oss si at du vil finne beste tilpasset linje til en del punkt og bruker verktøyet «Beste tilpasset linje». Prolemet med denne strategien var i tidligere versjoner at du ikke lett kunne finne y-verdier for en gitt x-verdier. I versjon 3.2 ville vi da i stedet brukt regresjonen RegPoly[liste, 1]. Denne vil gi oss et polynom f og vi kan da lett finne hva y må være når x er for eksempel 3. Vi kan rett og skrive inn f(3).

I versjon 4.0 kan vi nå bruke «Beste tilpasset linje». Dersom denne gir oss linjen a kan vi finn y-verdien ved å skrive inn a(3).

SNAGHTMLdef948a

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer