Pages

søndag 20. november 2011

GeoGebra 4.0 Tips 10: Lær deg de viktigste hurtigtastene

Du kan spare en del tid på å lære deg de viktigste hurtigtastene i GeoGebra (eller hvilket som helst program). På nettsiden http://wiki.geogebra.org/en/Keyboard_Shortcuts finner du en komplett (?) liste over slike hurtigtaster. Av disse vil jeg trekke fram følgende:

Hurtigtast Virkning
Ctrl + Shift + A Vis algebrafeltet
Ctrl + Shift + C Kopiere grafikkfeltet til utklipstavlen
Ctrl + N Åpne nytt vindu
Ctrl + S Lagre
Ctrl + Shift + A Åpne/lukke algebrafeltet
Ctrl + Shift + S Åpne/lukke regnearket
Ctrl + Shift + C Kopiere geometrifeltet til utklipstavlen
Alt + 2 ² (Opphøyd i 2)
Alt + 3 ³ (Opphøyd i 3)
Alt + 9 ⁹ (Opphøyd i 9)
Alt + o ° «grader»
Alt + Shift + ;
Alt + Shift + :
Alt + + ±
Alt + P π
Alt + E e (Euler tall 2,7182818284590…)
Ctrl + + Zoom inn
Ctrl + - Zoom ut
Enter Veksle mellom inntastingfeltet og grafikkfelt

Til slutt vil jeg også tipse om følgende side:

Her finner du 100 Windows-sesifikke hurtigtaster.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer