Pages

søndag 10. mai 2009

Vurderingskriterier R1 - Google Dokumenter

Har nå laget vurderingskriterier i R1 og S2. Nedenfor finner du en lenke til kriteriene for R1. Jeg vil senere legge inn kriteriene for S2, men disse ligger nå på ulike arbeidsplaner.

Det har vært en del disusjon om hvor konkrete slike kriterier skal være. Blir de for vage, så er de ubrukelige. Samtidig vil for komkrete mål stå i fare for å bli for fokusert på teknikaliteter (kan bergne ditt og kan beregne datt). Jeg er ikke særlig fornøyd med kriteriene. Dette er ikke noe som er lett. Kanskje dette kommer av at en elev kan være veldig flink på noe, men ha stor mangler på andre områder? Det er derfor vanskelig å skille i lav, middels og høy måloppnåelse i et dokument som dette.

Jeg synes også at det er viktig å tenke elevens helhetlige kompetanse. Derfor har jeg forsøket å innbake komunikasjonskompetanse, resonnering, bruk av hjelpemiddler, og problemløsning i tillegg til symbol- og formalismekompetanse. 

http://docs.google.com/Doc?id=dcwqcsw6_38dtfn9cgv

Vurderingskriterier R1 - Google Dokumenter

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer