Pages

torsdag 21. mai 2009

wxMaxima – gratis CAS

Jeg har ved en del anledninger nevnt Maxima som et godt computeralgebra program (CAS) for videregående skole. Den norske versjonen kan lastes ned fra siden Moglesuts sider: http://www.moglestu.vgs.no/maxima/ . Der finner du også en veldig bra oppsummering av ulike læreplanmål for videregående skole og hvilke program (av GeoGebra og Maxima) som dekker kompetansemålet. Det som er så bra med denne siden, er at det er laget interaktive eksempler!

image

Selve grensesnittet til wxMaxima er intuitivt og tilpasset norsk skole. Mye avanserte funksjoner er rensket vekk (elevene trenger ikke inverse Laplace transformasjoner…) slik at det er lett å finne fram til akkurat det som våre elever trenger.

image

Dersom du er litt mer avansert bruker, så kan du også bruke programmet fra emacs om du skulle like dette. Da må du legge inn følgende kode i .emacs-fila:

;; Maxima
;;---------------------------------------
(setq load-path (cons "c:/Program Files/Maxima-5.4.0/share/maxima/5.14.0/emacs/" load-path))
(autoload 'maxima-mode "maxima" "Maxima mode" t)
(autoload 'maxima "maxima" "Maxima interaction" t)
(autoload 'emaxima-mode "emaxima" "EMaxima" t)
(setq auto-mode-alist (cons '("\\.mac" . maxima-mode) auto-mode-alist))
(add-hook 'emaxima-mode-hook 'emaxima-mark-file-as-emaxima)

;;---- Endre om nødvendig path til der du har innstallert maxima (versjon, Programfiler/Program Files.

Du kan da kjøre programmet i en buffer og skrive kommandoer i en annen. Fordelen med dette er at du da har en .mac fil som du lagrer. Det blir da lett å finne feil når du programmerer. For at dette skal fungere, må du passe på at C:\Program Files\Maxima-5.14.0\bin ligger som sti i en brukervariabel. Jeg har laget en brukervariabel som heter path. Der ligger alt jeg trenger som kjørbare kommandoer fra cmd. Du lager slike brukervariable ved å høyreklikke på Min datamaskin og velge egenskaper, avansert og Miljøvariable.

image

Her er to enkle koder jeg har laget. Den første finner alle tvillingprimtallene mellom 2 og 100 og den andre finner alle perfekte tall fra 2 til 1000:

for a:2 thru 100 do if primep(a) and primep(a+2) then display(a+2)
for a:2 thru 1000 do if divsum(a)=2*a then display(a)

Svaret på den siste koden er 6, 28 og 496. Hvor mange perfekte tall er der under 10000?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer