Pages

tirsdag 12. mai 2009

NDLA matematikk

Nå begynner ting å komme på plass på NDLA matematikk og jeg har sett litt på hvordan Matematikk 1T er lagt opp.

Når du åpner NDLA kan du velge hvilket fag du vil inn på. Velger du Matematikk 1T kommer du inn til denne siden:

image

Herfra kan du velge Meny, Tema eller Læreplan. Under Meny får du oversikt over det meste som ligger på sidene. Forløpig er det kun Tall og Algebra som ser ut til å være mest utviklet. Du kan også klikke på Tema for å kunne velge de ulike hovedområdeneog klikke videre derfra:

image

Layouten er bra og jeg synes det er raskt å manuvrere meg gjennom sidene. Selve temaene er ordnet i del-tema som Tallregning, potenser, algebraiske uttrykk, etc.  Teori  kan du finne på nettsidene og du behøver ikke å åpne noe annet program. Men dersom du vil skrive ut noe som står på sidene, kan du laste ned dokumenter. Her kan du velge mellom doc, docx, pdf og odt. Dette kan være ok om du vil at elevene skal «lukke lokket». Disse funker dessverre best i doc- og docx-format.

Ved første øyenkast ser det meste bra ut, men jeg har noen ankepunkt. jeg liker ikke den didaktiske tenkningen som ser ut til å ligge bak dette verket. Selve strukturen på sidene forteller litt om dette. Som du kan se av bildet under, blir det først lagt opp til fagstoff. Her blir fagstoffet presentert. Det er forklaringer og teori, men det er lite som legger opp til undring og utforsking. Dette er deduktiv undervisning!

image

Det er etter min mening en del mangler ved teoridelen. For eksempel kan vi lese at dersom vi skal legge sammen to brøker med ulik nevner, så må vi utvide brøkene slik at de får felles nevner og så addere tellerne. Vi får ingen god forklaring på hva som skjer når vi utvider brøkene og hvorfor vi da kan legge sammen tellerne.

Jeg har også et lite ankepunkt når det gjelder den formelle siden ved faget. Når vi ser på potenser, så står det at a-p = 1/ap. Dette er ikke en regel, men en definisjon av negative eksponenter. Dette synes jeg at det er viktig at elevene får jobbe med. Samme kan vi si om a0=1.

Det er lite problemsløsningsoppgaver. I de fleste oppgavene skal elevene bruke de de har lært i teorikapittelet. Oppgavene er også delt inn i lett, middels og vanskelig. imageDette liker jeg ikke. Hva er poenget med dette? Dette er etter min mening en uheldig måte å differensiere på. Elever kan lett sette seg selv i boks («jeg er bare 'middels’»). 

Fordelen med NDLA er at det er lett å endre på ting og her kommer mine ønsker:

 1. Oppstartsoppgaver (som vil pirre elevene og oppmuntre til utforsking)
 2. Mer fokus på den formelle siden ved faget. Elevene har ikke vondt av dette i 1T.
 3. Flere oppgaver som ikke er rutineoppgaver.
 4. Nivådifferiensieringen skjult for elevene.

Konklusjon: Det er fremdeles mye arbeid igjen før jeg vil bytte ut læreboka.

2 kommentarer:

 1. Det er mykje som er bra med matematikken. Matematikk er så lik seg sjølv, han kan du stola på. Og NDLA-matematikken er ikkje noko unnatak. Oppgåve a) er lett og oppgåve d) er vanskelegare. Slik har det alltid vore.

  Det fyrste eg merka meg med NDLA-matematikken var dei raude orda: lett, middels og vanskeleg. Kven er det som trur seg så vis at han eller ho kan klassifisera oppgåvene for elevane, og er det turvande?

  Nei, få bort både raudfargen og orda!

  SvarSlett
 2. Fint at dere finner noe dere kan bruke. Vi har gått gjennom og redigert innhodet ganske kraftig. Å klassifisere oppgavene har vi gått bort fra. Nei, vi kan ikke si om en oppgave er stor eller liten utfordring for enkeltelever. Dette kan være nokså individuellt. Vi heller mer mot prinsippet som Kjell Arild Welde nevner her:"Oppgåve a) er lett og oppgåve d) er vanskelegare. Slik har det alltid vore." Send meg gjerne flere tips slik at undervisningsopplegget kan bli bedre. Vi er i stadig utvikling og jobber nå med å utnytte de digitale mulighetene mye bedre, og få til en mer utforskende arbeidsmetode for eleven.

  SvarSlett

Kommentarer