Pages

onsdag 20. mai 2009

Eksamen i matematikk…

I dag har elevene hatt eksamen i R2 og S2. Tilbakemeldingene fra elevene i R2 var at del 1 var lett og del 2 vanskelig. Dagen bydde også på en utfordring når det gjelder programvare. I S2 har vi brukt GeoGebra Pre-Release som kan regne ut regresjoner. Dette kan selvsagt også gjøres i Excel og OpenOffice.org Calc. Men disse har ikke logistisk regresjon. Så derfor må vi bruke GeoGebra Pre-Release…

Problemet med Pre-Releas-utgaven av GeoGebra er at dette programmet ikke installeres for alle brukere, men kun for den bruker som installerer. Så når vi gikk rundt og innstallerte nødvendige programmer på pc-ene som elevene skulle bruke, så fikk de altså ikke Pre-Release. Løsningen? Elevene måtte selv logge seg inn og installere. Problemet? De har ikke nettilgang under eksamen. Løsningen: Før elevene begynte på del 2, så logget de seg inn på pc-en og gav den til meg. Da var nettet enda åpent, så jeg kunne installere Pre-Release, skru av maskinene og så stenge nettet.

Litt stress, men det virket. Siden dette skjedde i forbindelse med innelvering av del 1, så ble det ikke forstyrrende for elevene. Det hele tok fem minutt, siden det i dag kun gjaldt fem elever.

Andre programmer som elevene har brukt:

 • Microsoft Excel
 • TI-interactive!
 • Maxima

Av disse kommer vi til å kutte ut TI-interactve! GeoGebra og Maxima erstatter dette helt og fullt (ja, også TI-Nspire).

2 kommentarer:

 1. Har du testet programmet Graph som er gratis? Helt ypperlig til alle typer regresjon.

  Kjell A. Øren

  SvarSlett
 2. Graph er et fint program til å plotte grafer og gjøre en del beregninger; som å finne arealet under en graf, tangenter etc. Men jeg savner det dynamiske som program som GeoGebra, Autograph og TI-Nspire har. På den måten passer Graph bra til klassiske oppgaver av typen plott en graf og les av ett eller annet.

  Jeg har hørt at noen mener Graph egner seg best for matematikk for yrkesfag siden det er enklere å bruke. Men jeg er ikke overbevist om dette. For det første, så synes jeg ikke at Graph er så mye enklere enn f.eks. GeoGebra. For det andre så mener jeg at også elever på yrkesfagene kan ha utbytte av utforsking (noe dynamisk programvare legger mer opp til).

  SvarSlett

Kommentarer