Pages

torsdag 23. april 2009

All matematikk på én platform i Vestfold

image På den ene parallellseksjonen på Dei Gode Døma var det en representant fra Texas Instruments (har glemt navnet) som fortalte om arbeidet med digitale ressurser i Vestfolk fylkeskommune. De har 10 videregående skoler fordelt på 13 kommuner. Der har de gjort et strategisk valg og bestemt at alle skolene skal bruke TI-Nspire i matematikkundervisningen. På den måten vil de få ett program å forholde seg til, som dekker alt.

I foredraget fikk vi høre litt om ulike erfaringer, dvs bare positive erfaringer, og jeg sitter med en følelse at jeg er på en salgsmesse. Er det ikke noen svakheter med dette programmet?

OK. Jeg må innrømme at TI-Nspire ser ut til å være et bra program, selv om det ikke dekker alt så vidt jeg kan se. (Har det 3d-geometri?) Men det er et problem at dette programmet koster en god del. For vår skole gir et overslag at det vil koste oss ca 30000 kroner hvert år!

Foreløpig holder vi oss til GeoGebra og Excel for 1T/1P og 2P, og etter hvert i tillegg  Maxima for R1, R2, S1 og S2. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer