Pages

torsdag 23. april 2009

Dei Gode DømaMatematikk | Nasjonal digital læringsarena

På konferansen Dei gode døma var jeg på parallellseksjon om NDLA matematikk. Vi fikk presentert litt om strukturen på sidene. Elisabeth Romedal som holdt et bra foredragt – det eneste jeg savnet var en å få se litt mer konkret hvordan teori og oppgaver vil se ut.

Sidene blir strukturert etter hovedmål i læreplanen. Det vil si Tall og algebra, geometri, Funksjoner og sannsynlighetsregning. Hvert område blir igjen delt opp i flere deler (delkapittel) bestående av teori, oppgaver, løsningsforlsag og tester. For de som var på Dei gode døma i fjor, så virker dette kjent fra opplegget ved Mandal videregående skole. Og det er ikke tilfeldig, siden det er de samme lærerne som står bak NDLA matematikk.

Vi kan forvente å se første del ferdig i midten av mai. Da er det Tall og algebra som blir ferdigstillt. De andre hovedområdene vil komme i tur og orden etter hvert som de blir ferdigstillt. De skal da innom et knippe med personer for kvalitetssirkring, språkvask og oversetting til nynorsk. De samarbeider blant annet med Barbro Grevholm, som er en dyktig professor i matematikkdidaktikk  ved Univeritetet i Agder.

image Elisabeth Romedal delte også med oss en del erfaringer fra Mandal vgs. Der bruker de MathType (slik som i redaksjonen til NDLA) når de løser oppgaver. Elevene er blitt resere i hurtigtaster på MathType, slik at det går rimelig raskt å løse for eksempel en likning. 

For disse elevene vil det da ikke være noen problemer med å levere del 2 på eksamen digitalt. Romedal mente det var synd at del 1 skulle leveres på papir.

Jeg må innrømme at det er noe som i meg som stritter i mot når det legges så ensidig opp til bruk av ett komersielt produkt. Særlig i forbindelse med NDLA. Men kanskje det ikke er så mange alternativer nå… Uansett, så signaliserte Bård Vegar Solhjell i sitt åpningsforedrag (som var veldig bra) at det vil komme større trøkk også på kommunene (slik som i staten) på bruk av åpne løsninger.

image

(Bildet er tatt fra teori om brøker i 1P. image

Matematikk | Nasjonal digital læringsarena

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer